Portali RTI.TV është portal pavarur i lajmeve, analizës dhe komenteve në kuadër të Connection media.
RTI.TV synon të sjell informacione të sakta dhe me fakte nga burime kredibile të lajmeve nga vendi, rajoni dhe bota duke mos lënë anash as sportin, kulturen, ekomoninë etj.

Kategoritë

Për ne