18/05/2024

OKB për të Drejtat e Njeriut do të diskutojnë situatën në Maqedoninë e Veriut

të fundit...

- Advertisement -spot_img

Grupi punues i Rishikimit Periodik Universal (UPR) i Këshillit të të Drejtave të Njeriut të Kombeve të Bashkuara (OKB) do të mbajë një takim më 2 maj në Gjenevë për të shqyrtuar për herë të katërt gjendjen e të drejtave të njeriut në Maqedoninë e Veriut. Maqedonia e Veriut është një nga 14 vendet që do të shqyrtohen gjatë kësaj seance që zgjat nga 29 prilli deri më 10 maj. Procesi i UPR përfshin një rishikim periodik të të dhënave mbi situatën e të drejtave të njeriut në të gjitha 193 vendet anëtare të OKB-së.

Grupi i Punës për UPR përbëhet nga 47 shtete anëtare të Këshillit të të Drejtave të Njeriut, ndërsa çdo nga 193 shtetet anëtare të OKB-së mund të marrë pjesë në shqyrtimin e vendit.

- Advertisement -spot_img

Me te lexuarat...

- Advertisement -spot_img

Lajmet tjera...