16/04/2024

Vlerat në të cilat besojmë ti bartim në nivelin politik

të fundit...

- Advertisement -spot_img
Besimi në Zotin e Madhërishëm, Kombi dhe Familja, janë tre motivet kryesore të këtij rrugëtimi politik në kuadër të koalicionit midis AAK-Nisma dhe Demokracisë Konservatore.
Jemi të vetëdijshëm për specifikat vlerore të çdo njërit nga partnerët e Koalicionit por tani më jemi pajtuar rreth vlerave që na bashkojnë.
Marrëveshje Koalicioni
me Listën e Konservatore
1. Bashkimi opozitar AAK-Nisma dhe Lista Konservatore dakordohen se do t’i promovojnë dhe do t’i ruajnë vlerat e përbashkëta konservatore progresive që në qendër kanë shtetin dhe familjen.
2. Palët e pranojnë si obligim të përbashkët krijimin e Ministrisë së Familjes dhe kuadër të Qeverisë së Kosovës.
3. Lista Konservatore, si pjesë e këtij koalicioni, fokusohet në promovimin e vlerave të trashëgimisë kombëtare, kulturore, fetare e etike.
4. Palët zotohen për respektimin e vlerave kombëtare dhe mos cenimi i tyre për asnjë interes politik, partiak apo grupor. Në funksion të kësaj të përcaktohen përmes një ligji të veçantë çështjet me interes kombëtar ku përfshihet mbrojtja e vlerave të luftës së UÇK-së.
5. Respektimi i plotë i identitetit kombëtar, fetar dhe diversitetit etnik dhe kulturor në Kosovë, duke u përmbajtur nga çdo deklarim, sjellje apo veprim që cenon ekuilibrat midis identiteteve të vendosura ndër shekuj te shqiptarët.
6. Formimi i Drejtorisë për çështje fetare pranë Zyrës së Kryeministrit, e cila do të ishte në funksion të mbështetjes së bashkësive fetare në Kosovë.
7. Lista Konservatore angazhohet për objektivat e veta programore të cilat do të harmonizohen nga grupet punuese të partnerëve të Koalicionit.
8. Pjesëmarrja e Listës Konservatore në Listën për deputetë si dhe renditja në listën zgjedhore rregullohet me një aneks të veçantë.
Përpjekja jonë është të përmirësojmë me aq sa mundemi!
Zoti e bekoftë Kosovën, Kombin dhe familjen!
Shkruan z.Abdulla Klinaku ne profilin e tij ne fb.
- Advertisement -spot_img

Me te lexuarat...

- Advertisement -spot_img

Lajmet tjera...