11/04/2024

PËRKUJDESJA PËR NDJENJAT E BASHKËBISEDUESVE

të fundit...

- Advertisement -spot_img

Nga edukata islame është që kur dy ose më shumë veta bashkëbisedojnë në vendtubim, duhet që paraprakisht të merret leja e tyre për t’u ulur me ta. Ndoshta ata mund të kenë fshehtësi të cilat nuk duan t’i shpalosin, e kur njeriu ulet pa leje mund t’i dëgjojë ato fshehtësi, ose mund t’i detyrojë bashkëbiseduesit të heshtin, ose ta ndryshojnë temën, kështu që kyçja e tij në bisedë pa leje mund t’i dëmtojë ata. Andaj kush dëshiron që të tjerët të gëzohen dhe ta mirëpresin ardhjen e tij, le ta respektojë edukatën islame, të marrë leje nga bashkëbiseduesit para se të hyjë.

Seid El-Makburij thotë: “Abdullah ibën Omeri, Allahu qoftë i kënaqur prej tyre, ishte duke bashkëbiseduar me një burrë, unë u afrova të bashkëngjitesha në muhabet, por Abdullahu më ra me dorë në gjoks dhe më tha: ‘A nuk e mësove që Pejgamberi, lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin për të, ka thënë: ‘Kur dy veta janë duke bashkëbiseduar, mos u ul me ta pa lejen e tyre’. ”

E përafërt me këtë është edhe kur i treti ulet në mes dy vetave duke i ndarë ata pa lejen e tyre. Abdullah ibën Amri, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, përcjell se Pejgamberi, lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin për të, tha: “Nuk i lejohet ndonjërit që t’i ndajë dy veta (që janë ulur njëri afër tjetrit) përveçse me lejen e tyre.”

“Fjalët ‘që t’i ndajë dy veta’; nënkupton të vijë i treti dhe të ulet në mes dy vetave që janë afër njëri-tjetrit.

‘përveçse me lejen e tyre’; nënkupton që duhet të merret leja e tyre, ngase është e mundshme që mes tyre të ketë dashuri, afërsi, fshehtësi, amanet, kështu që t’iu vështirësohet gjendja kur i treti ulet pa leje në mes tyre dhe i ndan ata.”

Dr. Muhamed el Munexhidi

Nga arabishtja: Irfan JAHIU

- Advertisement -spot_img

Me te lexuarat...

- Advertisement -spot_img

Lajmet tjera...